ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทย-อินโดจีน